เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานของครู
โครงการ
นำเสนอกรรมการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมชมรมข้าราชการครู
รายชื่อคณะกรรมการชมรมข้าราชการครู

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
รายงานการประชุมครั้งที่12556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
รายละเอียดโดยย่อวันครู

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
รายชื่อผู้บริหารกงไกรลาศ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
ประชาสัมพันธ์วันครู

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 611.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งวันครู56

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
ระเบียบวาระการประชุมชมรมข้าราชการครูครั้งที่3/2556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB
ระเบียบวาระการประชุมชมรมข้าราชการครูครั้งที่4/2556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
ระเบียบวาระการประชุมชมรมข้าราชการครูครั้งที่5/2556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
ระเบียบวาระการประชุมชมรมข้าราชการครูครั้งที่6/2556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
ประชาสัมพันธ์เกษียณอายุ๕๖

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.3 KB
ประชาสัมพันธ์เกษียณอายุ๕๖

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.18 KB
คำสั่งวันครู57

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.5 KB
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078