เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1911
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2542
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 617
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1562
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 218
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 269
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 5171
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 312
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1778
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 160
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 181
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 194
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1292
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 650
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 229
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 293
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 136
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 251
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 300
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 188
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1599
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 590
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 156
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 170
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 862
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 123
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 163
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 112
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 92
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 98
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 89
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 111
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 119
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 80
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 97
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 622
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 113
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 81
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 73
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 92
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 77
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 99
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 135
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 92
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1136
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1553
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 264
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 101
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 453
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1242
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1491
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 272
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 39
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1812
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 1249
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 529
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1313
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 328
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 147
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 597
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 71
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 600
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 433
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 90
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 104
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 74
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 66
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 64
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 58
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 55
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 72
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 150
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 76
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 64
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 509
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 31
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 66
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 40
เกียรติบัตร PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 315.5 KB 54
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.34 KB 15
กินเลี้ยง JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.01 KB 13
กินเลี้ยง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.03 MB 14
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078