ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1983
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 3013
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 750
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1756
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 253
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 310
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6643
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 359
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1885
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 235
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 230
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1403
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 716
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 268
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 336
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 242
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1770
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 654
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 208
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 211
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 124
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 217
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 664
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 158
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 129
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 171
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 292
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1203
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1605
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 315
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1298
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 22787
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1386
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 84
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1887
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 13006
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 567
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1364
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 196
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 759
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 73
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 60
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 96
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 95
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 50
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 43
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 110
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 36
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 31
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 24
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 28
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 22
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 23
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 25
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 30
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 50
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 35
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 852
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 25
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 23
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 32
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 25
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 25
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 29
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 35
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 24
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 31
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 24
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 46
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 38
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 30
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 21
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 39
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 26
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 52
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 31
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพสำหรับตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 52
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 27
ภาr Word Document ขนาดไฟล์ 688.5 KB 23
กีฬานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.05 KB 24
Sarใหม่ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.54 KB 24
Sarใหม่ปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.88 KB 24
คู่มือปฏิบัติการครู Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 10
SAR59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 3
แต่งตั้งกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 2
รายงานยาเสพติด อบต.60 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 1
คะแนนภาษาไทย ป.4/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.56 KB 1