เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1917
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2625
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 622
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1573
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 223
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 274
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 5193
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 319
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1784
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 165
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 189
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 200
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1310
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 658
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 234
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 300
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 142
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 256
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 305
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 195
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1608
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 595
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 162
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 175
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 868
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 129
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 178
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 121
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 97
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 106
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 94
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 116
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 127
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 85
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 102
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 630
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 118
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 86
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 78
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 98
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 82
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 104
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 143
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 101
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1149
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1559
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 270
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 107
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 510
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1248
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1523
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 280
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 44
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1823
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 1260
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 537
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1318
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 334
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 152
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 605
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 77
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 610
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 440
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 115
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 110
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 79
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 71
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 69
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 63
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 60
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 77
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 155
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 81
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 69
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 515
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 36
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 71
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 45
เกียรติบัตร PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 315.5 KB 62
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.34 KB 20
กินเลี้ยง 18
กินเลี้ยง 19
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 1
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078