เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1816
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2317
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 595
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1313
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 190
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 230
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4851
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 282
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1570
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 131
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 148
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 167
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1056
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 405
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 201
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 243
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 122
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 194
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 287
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 153
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1564
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 439
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 129
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 136
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 655
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 70
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 98
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 93
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 75
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 57
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 70
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 79
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 80
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 62
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 83
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 453
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 86
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 62
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 60
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 75
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 63
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 68
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 93
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 44
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 929
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1322
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 79
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 81
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 216
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1012
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1278
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 62
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 22
11 Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 29
22 Word Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 97
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1596
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 668
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 334
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1283
Word Document ขนาดไฟล์ 414.87 KB 41
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 169
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 99
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 380
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 47
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 213
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 202
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 40
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 59
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 44
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 49
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 48
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 24
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 33
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 46
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 59
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 36
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 293
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 14
1 5
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 29
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 15
เกียรติบัตร PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 315.5 KB 15
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078