เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 1773
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2296
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 592
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1301
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 187
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 222
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4839
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 269
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1560
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 123
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 139
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 152
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1035
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 387
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 193
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 230
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 115
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 188
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 283
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 149
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1540
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 431
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 124
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 125
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 639
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 58
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 82
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 79
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 65
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 53
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 53
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 63
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 70
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 56
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 70
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 436
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 71
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 47
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 50
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 59
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 51
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 51
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 85
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 40
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 909
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1307
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 62
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 73
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 202
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 995
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1271
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 58
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 18
11 Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 25
22 Word Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 88
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1588
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 662
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 329
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1267
Word Document ขนาดไฟล์ 414.87 KB 27
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 154
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 83
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 360
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 31
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 206
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 188
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 24
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 43
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 28
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 31
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 30
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 19
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 22
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 31
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 51
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 34
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 23
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 281
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 11
1 4
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 16
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 5
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078