เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 1756
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2263
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 590
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1283
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 184
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 219
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4828
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 237
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1538
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 120
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 124
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 137
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1017
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 339
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 190
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 205
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 103
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 175
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 281
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1530
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 415
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 117
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 111
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 622
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 57
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 65
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 62
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 55
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 41
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 53
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 46
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 45
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 59
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 423
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 55
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 29
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 37
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 52
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 40
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 33
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 65
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 32
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 866
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1286
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 50
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 55
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 180
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 972
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1259
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 50
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 14
11 Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 21
22 Word Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 76
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1577
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 649
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 325
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1255
Word Document ขนาดไฟล์ 414.87 KB 16
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 143
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 52
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 347
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 17
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 180
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 156
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 13
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 13
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 16
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 17
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 12
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 14
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 9
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 16
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 28
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 16
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 7
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 267
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 8
1 3
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 6
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 2
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078