ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1979
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2990
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 735
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1742
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 250
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 300
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6582
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 356
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1877
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 231
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 228
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1399
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 713
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 263
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 333
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 239
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1739
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 647
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 206
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 204
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 114
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 205
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 660
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 148
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 127
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 168
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 290
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1190
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1603
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 311
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1296
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 22072
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1327
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 74
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1876
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 11670
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 565
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1361
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 185
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 751
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 67
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 56
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 83
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 93
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 40
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 35
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 95
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 27
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 27
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 21
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 24
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 19
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 21
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 21
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 22
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 46
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 25
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 849
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 23
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 20
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 27
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 22
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 22
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 26
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 31
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 22
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 29
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 21
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 44
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 28
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 22
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 19
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 29
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 24
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 40
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 29
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพสำหรับตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 32
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 17
ภาr Word Document ขนาดไฟล์ 688.5 KB 13
กีฬานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.05 KB 19
Sarใหม่ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.54 KB 13
Sarใหม่ปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.88 KB 11
คู่มือปฏิบัติการครู Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 9
SAR59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 3
แต่งตั้งกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 2