เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1837
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2372
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 601
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1363
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 203
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 242
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4891
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 290
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1613
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 143
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 163
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 176
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1096
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 451
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 212
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 270
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 122
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 197
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 289
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 165
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1565
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 467
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 137
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 143
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 689
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 81
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 112
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 96
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 75
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 66
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 72
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 86
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 87
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 64
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 83
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 478
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 98
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 67
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 60
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 79
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 63
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 73
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 108
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 53
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 960
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1368
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 108
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 85
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 251
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1051
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1320
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 93
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 22
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1638
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 709
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 371
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1291
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 200
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 108
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 419
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 52
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 267
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 245
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 47
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 68
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 55
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 50
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 48
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 27
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 38
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 57
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 86
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 57
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 42
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 336
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 14
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 39
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 21
เกียรติบัตร PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 315.5 KB 22
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 1
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078